http://mawpom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

ทำไมเคี้ยวหมากฝรั่งถึงช่วยลดหูอื้อได้

ทำไมเคี้ยวหมากฝรั่งถึงช่วยลดหูอื้อได้

ทำไมเคี้ยวหมากฝรั่งถึงช่วยลดหูอื้อได้

อาการหูอื้อเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศกะทันหัน ตามปกติร่างกายของเรามีท่อยูสเตเชียน (Eustachian Tube) ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับโพรงหลังจมูก เพื่อปรับความดันของหูชั้นกลางให้เท่ากับบรรยากาศภายนอก

แต่เมื่อความดันอากาศปรับฉับพลัน ท่อยูสเตเชียนปรับตามไม่ทัน จึงทำให้เกิดอาการหูอื้อ

ทางแก้จึงต้องช่วยเปิดท่อยูสเตเชียน ซึ่งการเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นหนึ่งในวิธียอดนิยม เพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งกระตุ้นการผลิตน้ำลาย เมื่อเรากลืนน้ำลาย ขณะกลืน ท่อยูสเตเชียนจะเปิดออก จึงคลายอาการหูอื้อได้

เมื่อเข้าใจหลักการแบบนี้แล้ว ครั้งหน้าที่หูอื้อแต่เตรียมหมากฝรั่งไม่ทัน จะเคี้ยวหลอกๆ แล้วกลืนน้ำลายก็ช่วยคลายหูอื้อได้เช่นกัน

Tags :

view

 หน้าแรก

 ตัวอย่างงาน

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสาร

 ติดต่อเรา

view