http://mawpom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

แมลงวันถูขาทำไม

แมลงวันถูขาทำไม
สังเกตเห็นว่าเวลาแมลงวันไปเกาะอยู่ที่ไหน มันมักจะเอาขาหน้ามาถูกัน อยากทราบว่ามันทำอย่างนั้นเพื่ออะไร

ตอบ

   แมลงวันถูขาหน้าของมันเพื่อทำความสะอาด ขัดถูเศษอาหารอะไรต่อมิอะไรที่เกาะติดอยู่กับขาทิ้งไป


         นั่นหมายถึงว่าทุกครั้งที่มันทำปฏิกริยาที่ว่านี้ "เศษอะไรต่อมิอะไร" ซึ่งอาจเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นทั้งพาหนะของไข้ไทฟอยด์ วัณโรค และโรคบิด ก็จะร่วงลงบนที่ที่มันตอมอยู่ และที่นั่นก็คงไม่พ้นอาหารที่เรารับประทานนั่นเอง

   เหตุที่มีเศษอาหารที่ติดอยู่ที่ขาแมลงวันมากจนมันต้องถูขาให้เราเห็นอยู่บ่อย ๆ ก็เพราะตัวมันมีขนอยู่เต็มไปหมด มิหนำซ้ำที่ลิ้นก็มีกาวเหนียว ๆ ติดอยู่อีกด้วย ดังนั้นไม่ว่ามันจะไปตอมหรือกินอะไรที่ไหนจึงมักมีฝุ่นผงติดตัวมันมาอยู่ด้วยอย่างง่ายดาย

Tags :

view

 หน้าแรก

 ตัวอย่างงาน

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสาร

 ติดต่อเรา

view