Full Version คลิปแกล้งคนครับ ฮาน้ำตาเล็ด

ซาวด์ อิท อัพ > Article

คลิปแกล้งคนครับ ฮาน้ำตาเล็ด Date : 2009-02-06 00:43:06

เอาๆ วอร์มขากรรไกรก่อน เดี๋ยวจะค้างเอา ส่วนใครที่ชอบขำค้าง(โดยเฉพาะแมวป้อม) ทำใจก่อนละกัน เดี๋ยวหายใจไม่ทัน อย่าหาว่าไม่เตือนนะ


ความคิดเห็น

Reply : คลิปแกล้งคนครับ ฮาน้ำตาเล็ด By : ชินหล่อ Date : 1233912645

ชอบมากมายเลยฮะโดยฌฉพาะที่อยู่ๆมีคนโผล่มาจากกล่องนั่งขำก๊ากจนคนในร้านเน็ทคิดว่าเราเป็นไร เฮ้ออายเขาชะมัด {icon3}

Reply : คลิปแกล้งคนครับ ฮาน้ำตาเล็ด By : ~~พี่ชายปัญญานิ่ม~~ Date : 1246692319

อยาก รู้อะ ว่าเขาพูดอะไร แต่ก็ฮามากมาย {icon3}

Reply : คลิปแกล้งคนครับ ฮาน้ำตาเล็ด By : ~~พี่ชายปัญญานิ่ม~~ Date : 1246692377

อยาก รู้อะ ว่าเขาพูดอะไร แต่ก็ฮามากมาย {icon3}

Reply : คลิปแกล้งคนครับ ฮาน้ำตาเล็ด By : mama Date : 1284958383

ไรอ่ะ  งงงงงงงงงง